De website van AMMCO bevat informatie over de diensten van AMMCO.
AMMCO doet er alles aan om de informatie op deze site zo actueel mogelijk te houden. AMMCO is echter niet verantwoordelijk voor eventuele verschillen tussen de informatie zoals deze op deze site staat en de werkelijke situatie op een bepaald moment. Al deze informatie is eigendom van AMMCO en mag slechts gereproduceerd en gebruikt worden mits expliciete toestemming van AMMCO.

Sommige toepassingen op de AMMCO-site verwijzen naar andere informatie of toepassingen die niet door AMMCO onderhouden worden. AMMCO is bijgevolg niet verantwoordelijk voor inhoud, controle en relevantie van deze informatie of toepassingen. De informatie die door AMMCO op of via hun website wordt aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. AMMCO is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch op de site zouden voorkomen.

Privacy Statement

Ammco verbindt zich er toe dat uw persoonsgegevens enkel voor intern klantenbeheer, boekhouding en communicatieve doeleinden worden gebruikt. Deze gegevens blijven strikt intern en worden niet aan derden meegedeeld zonder voorafgaande toestemming (behalve indien er sprake is van legale verplichtingen en/of uitdrukkelijk juridisch bevel). Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens, die u aan AMMCO bezorgt, op uw verzoek medegedeeld en indien nodig aangepast.

Onze website bevat links die verwijzen naar andere websites. Indien u gegevens ter beschikking stelt van deze websites kan Ammco niet garanderen dat uw rechten conform de wetgeving met betrekking tot uw persoonlijke levenssfeer zullen gerespecteerd worden. Ammco kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij misbruiken. Voor opmerkingen in verband met deze privacy statement, kan u ons telefonisch bereiken op het nummer 016/44.36.00 of via e-mail : info@ammco.be

AMMCO NV/SA

Aarschotsesteenweg 147
B-3111 Wezemaal

VAT BE 0842.156.473

info@ammco.be

Tel : +32 (0) 16 44 36 00